Solrød skal være det bedste sted at bo hele livet.

Solrøds borgere skal have værdighed og muligheder. Der skal være tilbud til vores ældre medborgere.

Herud skal der også være boliger til seniorerne - og vi skal bevare klippekortsordningen.

Danmark skal være det bedste land at blive ældre i Vi har meget at takke de ældre generationer for. Det er dem, der gennem hårdt arbejde har gjort det danske samfund til et af verdens bedste.

Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svage og udsatte – herunder særligt de ældre. Alt for mange steder spares der på de ældre, og de behandles ikke med den værdighed, de har fortjent. Den udvikling vil Dansk Folkeparti ændre, så alle danskere kan se frem til en tryg og værdig alderdom.

Vores plejehjem skal være verdens bedste, og adgangen til plejehjem skal være nemmere, når behovet opstår. Og så skal vi have indført minimumsgarantier på ældreområdet, præcis som man har det på børneområdet, så vi sikrer, at alle danske ældre får den bedste og tryggeste alderdom, uanset hvor de bor i Danmark.

Eksempler på minimumsgarantier:

Ret til plejehjemsplads for ældre over 80 år

• Minimumsnormering på plejehjem og i ældreplejen • Hjælp til bad og personlig hygiejne, når man ikke længere kan selv